ZIE VOORAL OOK ONDERAAN DEZE PAGINA DE INFORMATIE OVER DE CURSIEF WEERGEGEVEN WOORDEN

VERKLEEDKLEREN

VOOR KINDEREN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Doel, opzet en verantwoording.

Het doel van deze site is om aan ouders; aan oppassers en/of aan leraren van kinderen de mogelijkheid te bieden om verkleedkleren voor de kinderen te gaan huren. Een groepje kinderen kan die kleren gewoon voor de aardigheid gaan huren. Maar bijvoorbeeld ook voor een party, een kinderfeestje of voor een toneelvoorstelling.

De opzet van deze site is zodanig dat de informatie voor de verhuur kort en bondig wordt aangeboden, zodat de kinderen ook zelf met de aangeboden informatie overweg zullen kunnen. De kinderen zullen de website eerst ook zelf uitvoerig kunnen gaan bekijken, om dan vervolgens een keuze uit al de aangeboden kinderkleren te kunnen gaan maken.

Ter verantwoording van deze site verklaart de auteur dat alle informatie op deze site op zorgvuldige wijze is samengesteld, c.q. zal worden samengesteld.

Als er in de tekst begrippen of woorden voorkomen die in het normale taalgebruik vrij uitzonderlijk zijn, zal er een synonieme betekenis (c.q een vertaling) worden toegevoegd. De betekenis, of die vertaling wordt dan meestentijds zwevend zichtbaar gemaakt.

Door met de cursor op dat woord, of dat begrip, te gaan staan, komt die andere betekenis (of de vertaling) korte tijd in beeld. Dergelijke woorden of afkortingen zijn te herkennen aan de cursieve schrijfwijze (zet de muiscursor maar eens op de beide woorden die in deze zin met een scheef lettertype staan weergegeven). Om hiervan te kunnen profiteren, moet men wel van een computer met een muis (en dus met een muiscursor; ofwel muiswijzer) gebruikmaken.